Timski coaching

Iako je sastavljen od pojedinaca, snagu tima zapravo čini njihova uzajamna saradnja, uvažavanje i podrška. Pored razumevanja, koje je od ključnog značaja, zajednička vizija je nešto bez čega jedan tim ne može da funkcioniše savršeno i ne može dati svoj maksimum. Kako bi svaki pojedinac znao šta treba da radi, pre svega mora znati koji je zajednički cilj i zašto radi to što radi.

Timski coaching služi upravo tome, da timu kreira zajednički cilj koji će ih motivisati da svakog dana rade sve što je potrebno kako bi taj cilj bio ostvaren.

Naučna istraživanja su dokazala da pojedinci bolje funkcionišu i imaju mnogo bolje rezultate kada znaju zašto rade to što rade i kuda to vodi. U prilog tome sa timovima radim:

  • Kreiranje ciljeva na kompanijskom nivou
  • Kreiranje cilja svakog pojedinca u sklopu kompanijskog cilja

Sve ovo po trenutno najboljem svetskom coaching modelu Tony Robinsa i NLP stručnjaka